Často kladené otázky (FAQ)

Kalkulaček, které by byly schopny do takové míry určit cenu za volání, na webu moc nenajdete. Pokud vůbec nějaké. Problém je, že cenu za volání ovlivňuje řada faktorů, které mají náhodný charakter. Samotné volání je náhodný jev zatížený spoustou náhodných veličin.

(Viz také Metodika.)

V tom je největší háček: náhodný charakter celé problematiky. Kalkulačky, které známe, fungují na principu "zadejte celkový čas volání" a pak tento čas vynásobí minutovou sazbou apod. Tento přístup je však velmi naivní, není o nic lepší než náhodné střílení od boku.

Ani my vaše kroky neumíme předpovědět. Ale jsme vyzbrojeni poznatky, které nám umožní říct, jak se v průměru bude typický účastník chovat; a máme matematické nástroje, jež to všechno vyčíslí. A tento matematicko-statistický arzenál dovoluje spočítat ceny i pro konkrétní případ (nechcete-li být "typický účastník").

Kromě "přímých" minutových sazeb používají někteří operátoři různé kulišárny a špeky, s nimiž si naivní výpočet nemůže nikdy poradit -- naše matematické modely, používané v kalkulačce, si ale poradí s lecčím: Různými tarifikačními mírami (viz níže) pro volání do sítě, mimo síť i pro odečet volných minut (různé možnosti), s klouzavými cenami (kdy sazba za minutu hovoru závisí na celkové měsíční spotřebě minut či SMS), s "bezplatným voláním" v rámci hovoru, překročí-li klient n-tou minutu, s minimálním plněním, volným kreditem aj.

Naše kalkulačka vám též dovolí spočítat ceny na základě vašich konkrétních zkušeností a potřeb: můžete měnit počet hovorů/celkovou dobu volání, ale také směr volání (do sítě/mimo síť) a navíc se podívat, jak cenu ovlivňuje míra výskytu hovorů kratších než 1 minuta.

Záleží na tom, jaký způsob tarifikace je použit u vašeho tarifu. Nejčastěji se hovory počítají jako "60+1", jiné dokonce jako "60+60". První číslo označuje, jak se počítá (účtuje) spojení hovoru (volání pod jednu minutu), druhé číslo určuje, jak se počítá volání po překročení první minuty hovoru.

Tarifikační míra 60+1 tedy říká, že operátor účtuje i pouhé spojení hovoru jako provolanou minutu (nikoho nezajímá, že jste reálně volali třeba jen 15 sekund). "+1" pak říká, že po dosažení minuty se hovor počítá už po sekundách.

Druhá míra tarifikace, 60+60, znamená, že každá započatá minuta hovoru se účtuje jako provolaná celá minuta: voláte-li 20 sekund, platíte za minutu; voláte-li minutu třicet, platíte za dvě minuty atd.

U spousty virtuálních operátorů se používá míra 1+1, což znamená, že hovor je od spojení účtován jen po sekundách.

Rozdíly v cenách pak mohou být u různých tarifikačních mír dost velké: kdybychom použili u operátorů oblíbené slovíčko "až", pak u dvou tarifů se stejnými minutovými sazbami, ale s tarifikacemi 60+1 a 1+1, může v krajních případech průměrný rozdíl v cenách činit až 95 %.

Vliv tarifikační míry na cenu za volání závisí na několika proměnných a konkrétní rozdíly závisejí na tom, jaké tarifikační míry srovnáváme; typicky u nejčastějších použitých mír můžete počítat s rozdíly od cca 10 % nahoru, běžně i kolem 30 %. Konkrétní hodnotu naše kalkulačka spočítá pro uživatelsky zadané vstupy.

Může být, a nemusí. Tarif s účtováním 1+1 je vždy výhodnější než tarify s vyšší tarifikační mírou, ale jen v tom případě, že minutové sazby a měsíční poplatek jsou stejné nebo podobné.

Může se stát, že pokud první tarif s účtováním po sekundách má podstatně vyšší minutovou sazbu a mnohem vyšší paušál, nemusí být ve spoustě případů výhodnější než tarif s vyšší tarifikační mírou, ale nižšími sazbami za volání apod.

Všechny udávané výsledné ceny (nejen v kalkulačce) jsou středními (očekávanými) hodnotami, není-li tarif počítán po sekundách (tarifikační míra 1+1). Nedá se předpokládat, že následující měsíc provoláte přesně tolik minut, kolik si navolíte v naší kalkulačce; nelze předpokládat, že se přesně trefíte do dalších parametrů. Očekávat shodu na desetníky nebo na korunu, by bylo ale dost odvážné. Shoda na koruny klidně může nastat, ale nemusí. Zase si musíme uvědomit, že se potýkáme s náhodnými jevy.

Na čísla byste měli nahlížet jako na výpočet cen při dodržení zadaných parametrů (počet hovorů/délka volání; míra volání do sítě/mimo síť apod.). Všechny tarify mají stejné výchozí podmínky -- proto se spíše věnujte srovnání mezi tarify.

Střední hodnota ceny ("průměrná cena") je pro vás nejdůležitějším ukazatelem; druhým velmi důležitým je rozptyl cen (přesněji druhá odmocnina rozptylu, tzv. směrodatná odchylka). Například spočítá-li kalkulačka, že za daných podmínek utratíte (s nějakým tarifem, u něhož nejsou hovory počítány po sekundách) 180 Kč měsíčně, míru toho, "jak se může lišit skutečná cena", udává právě směrodatná odchylka -- v tomto případě bude činit např. 8,50 Kč. Cenu pak můžete zapsat jako (180,0 +/- 8,5) Kč.

Směrodatné odchylky však ve výstupech neuvádíme. Snad vám postačí skutečnost, že rozptyly cen nejsou velké (jak lze vidět na uvedeném příkladu, který je reálným výsledkem modelů).

Výhodnost a nevýhodnost tarifu (ve srovnání s ostatními) skutečně může silně záviset na zvolených podmínkách spotřeby. Některé tarify jsou výhodnější než jiné pro všechny situace, jiné jsou zase výhodné jen při určitých podmínkách, pro jiné podmínky již ne, ale pak zase ano... Z kalkulačky tyto skutečnosti pravděpodobně nevyčtete snadno: proto se podívejte na graf TOP 5 v kalkulačce nebo grafické znázornění vývoje cen a orientujte se také podle počtu hvězdiček u výčtu tarifů.

Jestliže jsme záměrně vynechali jisté tarify, pak k tomu byl důvod: například různé rodinné a firemní tarify nezapadají do srovnání a určité překážky brání jejich rozumné analýze (resp. situace by se znepřehlednila). Navíc spousta operátorů poskytuje v rámci jednoho uživatelského účtu (jeden kredit/jedna faktura) správu více SIM, což bývá (a snad ve všech případech je) přehlednější a zároveň výhodnější.

Chybu tam nemáme my, ale operátor. Možná si toho není vědom, možná je. Nicméně k tomuto jevu skutečně někdy dochází: klient si objedná vyšší tarif s vyšším paušálem v domnění, že vyšší počet volných minut mu zaručí levnější volání než s nižším tarifem. Opak je pravdou: utratí víc, přičemž základní (nejlevnější tarif) je nejvýhodnější (u takového operátora).

V drtivé většině případů za to mohou rozšíření v prohlížeči, jako je AdBlock. Ne že bychom schválně zablokovali funkce našich aplikací, máte-li AdBlock, ale někdy je toto jeho průvodní jev. Zkuste stránky obnovit s vypnutým AdBlockem a dalšími podobnými doplňky -- pokud ani poté se stránky nezobrazí správně, dejte nám vědět.