Virtuální operátoři jsou v průměru o 90 % až 150 % dražší než VoIP

Autor: ifon.cz | 11. srpna 2015

Zbytečně vysoké účty za volání, resp. za stejné peníze daleko méně muziky – takto by se daly shrnout výsledky srovnání mobilních (GSM) tarifů s VoIP službami. Ty je přitom snadné dnes provozovat právě i na mobilních přístrojích.

I přesto, že nabídky virtuálních mobilních operátorů jsou často v mnoha ohledech citelně výhodnější, a rozmanitější, než nabídky mobilní trojky, ještě vyšší úspory se skrývají ve VoIP tarifech, jež lze pohodlně kombinovat i se službami GSM. Průměrný cenový rozdíl mezi oběma typy služeb se pohybuje mezi 90 % a 150 %. Vyplývá to z analýzy více než tří stovek tarifů virtuálních mobilních operátorů a VoIP operátorů.

VoIP je zkratkou Voice over Internet Protocol, což doslova znamená Hlas přes internetový protokol. K volání touto technologií je tedy potřeba internetového připojení, zbytek je stejný: vlastní telefonní číslo, předplacený kredit nebo faktura placená zpětně. Oproti GSM či klasickým pevným linkám je zde však výhoda ve skutečně nízkých cenách za volání.

(Zkrácená verze)

Rychlé srovnání sazeb

U virtuálních mobilních operátorů se minutové sazby za volání pohybují mezi 1,30 Kč až 2,92 Kč. Uvedené hodnoty zohledňují tarifikační míru (60+1, 60+60 apod.) a platí pro volání mimo síť. Efektivní minutová sazba v případě vyšších paušálů a poskytnutých volných minut pak začíná na 1,10 Kč (opět je započten vliv způsobu tarifikace). Nebyly počítány flat a „skoro-flat“ tarify s volnými minutami v řádu tisíce.

V případě mobilních operátorů (tj. T-Mobilu, O2 a Vodafonu) začínají minutové sazby za volání mimo síť na 3,49 Kč a šplhají až k 8,91 Kč (skutečně se jedná o sazby za volání do tuzemských sítí, nikoli zahraničních).

Už jen tyto hodnoty ukazují na to, o kolik výhodnější jsou virtuální operátoři oproti mobilní trojce: otázkou pak stále zůstává, proč si virtuálové ještě nevydobyli větší podíl na trhu.

Co se týče VoIP služeb, sazba za volání do mobilních sítí se pohybuje od 0,59 Kč/min do 4,83 Kč/min (připomeňme, že volání v rámci sítě a partnerských sítí je zpravidla zdarma). Cenové rozdíly mezi jednotlivými VoIP operátory jsou velmi vysoké, mnozí z nich očividně nezměnili ceníky platné někdy z mezi let 2008-2009 a nezareagovali ani na příchod mobilních virtuálních operátorů. Paradoxně někteří z VoIP operátorů s příliš vysokými sazbami za volání do mobilních sítí sami virtuálního operátora provozují.

Kdybychom chtěli nabídky GSM a VoIP operátorů charakterizovat jakousi průměrnou sazbou, jako vhodný orientační ukazatel nám vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení sazeb poslouží medián, číselná hodnota, která zkoumaný soubor sazeb rozděluje na dvě poloviny: polovina sazeb je nižší než medián, polovina naopak vyšší.

U GSM služeb činí medián sazeb volání do cizích sítí 1,90 Kč/min, kdežto volání do mobilních sítí v případě VoIP tarifů charakterizuje hodnota 1,00 Kč/min. Průměrný rozdíl ve výsledných cenách se tak pohybuje kolem 90 % v neprospěch GSM nabídek. Vezmeme-li v úvahu modus obou souborů (tj. nejčastěji nabízené tarify), rozdíl vzroste na 154 % v neprospěch GSM.

Následující tabulka shrnuje rozdíly mezi GSM a VoIP tarify s ohledem na nejčastější tarifikační míry (tj. způsob, jak operátor účtuje hovory; při tarifikaci 1+1 jsou hovory počítány po sekundách od spojení hovoru; při tarifikaci 60+1 se účtuje pouhé spojení hovoru jako celá provolaná minuta, po jejím překročení se hovory počítají po sekundách; u tarifikace 60+60 se spojení hovoru počítá jako celá minuta stejně jako každá další započatá minuta). Uvedené hodnoty představují medián sazeb.

Síť1+1 60+160+60
GSM1,77 Kč/min 2,10 Kč/min 4,52 Kč/min
VoIP 0,89 Kč/min 1,37 Kč/min 1,55 Kč/min

Sloupec 1+1 zobrazuje "průměrnou" hodnotu minutových sazbeb tarifů (VoIP a GSM) s tarifikací 1+1; stejně tak zbylé dva sloupce 60+1 a 60+60 ukazují průměrnou minutovou sazbu u tarifů s tarifikací 60+1, resp. 60+60. Jinými slovy, tabulka ukazuje, jak moc se od sebe liší různé nabízené tarify VoIP a GSM služeb s přihlédutím k tarifikaci, s níž jsou prodávány.

Srovnání VoIP s nejznámějšími virtuálními operátory

Pro lepší představu můžeme srovnat VoIP tarify s nabídkami těch nejznámějších virtuálních mobilních operátorů. Do této skupiny spadají BLESKmobil, Kaktus, Mobil.cz, SAZKAmobil a TESCOmobile.

Paradoxně ze zmíněných virtuálních operátorů je jediným osamoceným virtuálním operátorem pouze SAZKAmobil v síti Vodafonu. BLESKmobil (Ringier) je značkový přeprodejce O2, Kaktus je přímo provozován T-Mobilem, Mobil.cz (MAFRA) je značkovým přeprodejcem T-Mobilu a TESCOmobile je společným podnikem O2 a Tesco Stores.

Všichni zmínění operátoři nabízejí předplacené karty, které jsou určeny spíše pro málo volající klienty. Mobil.cz i SAZKAmobil nabízejí též paušální tarify (postpaid), ty však použijeme až v dalších příkladech.

První srovnání sestává z ukázky útrat při volání 30 minut (do mobilních sítí). U nejlepších VoIP operátorů se ceny pohybují mezi zhruba 18 Kč a 30 Kč. Naproti tomu za stejnou spotřebu zaplatí klient virtuálních operátorů 68 Kč až 85 Kč.

Na situaci se můžeme podívat i z jiného úhlu. Následující graf zobrazuje dostupný čas volání do mobilních sítí při dobití kreditu částkou 200 Kč.

Nyní se podívejme na modelový příklad, kdy účastník volá často v síti. Jmenovitě jde celkem o 4 hodiny a 20 minut volání: 3 hodiny míří do pevných sítí (kam se počítá i VoIP), z čehož 95 % do vlastní sítě (například rodinní příslušníci), provolaný čas do mobilních sítí činí 1 hodinu 20 minut (85 % ve špičce). U GSM tarifů je celkový čas stejný, místo pevných sítí může veškeré volání mířit do mobilních sítí, počet minut do vlastní sítě zůstává stejný.

U virtuálních operátorů slouží k častému volání do sítě tzv. VPN balíčky, jež nabízejí „neomezené volání“ v rámci sítě (nejčastěji je balíček omezen 3 000 minutami měsíčně) a jejichž cena se pohybuje kolem 120 Kč (od 50 Kč do 169 Kč). Na VoIP linkách je volání do sítě (a partnerských sítí) zpravidla zdarma.

Cenové rozdíly v této situaci shrnuje graf níže: u zkoumaných virtuálních operátorů byly vybrány nejlepší dostupné tarify, popř. hlasové balíčky (pokud existují), jež cenu u daného operátora minimalizují. Zatímco za zmíněnou spotřebu u VoIP operátorů účastník zaplatí zhruba 51 Kč až 87 Kč, u virtuálních mobilních operátorů se útrata pohybuje mezi 375 Kč a 735 Kč.

Stejné modelové situaci odpovídá i poslední graf. Namísto tarifů „nejznámějších virtuálních operátorů“ jsou v grafu zahrnuty ty tarify, které se pro zmíněnou spotřebu ukázaly jako nejvýhodnější. V takovém případě útrata u virtuálních operátorů klesne na 199 Kč až 220 Kč (je-li výsledná cena dána jen měsíčním paušálem, u tarifu je uvedeno [P]).

Srovnání tarifů si mohou návštěvníci našeho webu provést sami jednak v kalkulačce (mezi GSM a VoIP tarify je možné přepínat pomocí tlačítek), jednak v aplikaci Ceny & Grafika.

Komentáře

Komentáře lze používat i bez registrace, stačí zaškrtnout možnost Napsat komentář jako host. Příspěvky se v diskuzi mohou objevit s menším zpožděním.

comments powered by Disqus