Srovnání mobilního připojení: Virtuální vs. mobilní operátoři

Autor: ifon.cz | 16. srpna 2014

Virtuální operátoři mají bohatší nabídku datových balíčků i čistě datových tarifů. V případě balíčků jsou virtuálové výrazně levnější (cenové rozdíly oproti nabídkám O2, T-Mobilu a Vodafonu činí desítky procent), u datových tarifů jsou ceny vyrovnanější, naopak celková průměrná cena přeneseného megabytu hovoří ve prospěch mobilní trojky. Významné jsou též cenové rozdíly v nabídkách jednotlivých virtuálních operátorů.

Datové balíčky (k volání)

Datové balíčky představují doplňkovou službu určenou výhradně pro hlasové tarify. Nabízejí je všichni virtuální operátoři (a „virtuální operátoři“ v podobě obchodních značek mobilních operátorů). Datové balíčky tedy nelze čerpat samostatně; o datových tarifech (bez hlasu) pojednává další část článku.

Situaci na trhu k 15. srpnu 2014 shrnují dvě následující tabulky. Pro stručnost neuvádíme další statistické údaje, jako je medián cen (který se zde příliš neliší od uváděných průměrných cen), střední kvadratická odchylka v cenách apod.

Datové balíčky k hlasovým službám (Virtuální operátoři)
Objem Průměr Min Max Výskyt Kč/MB
50 MB 51,4 Kč 35 Kč 60 Kč 3,3 % 1,028
80 MB 50,0 Kč 50 Kč 50 Kč 0,5 % 0,625
100 MB 77,9 Kč 50 Kč 100 Kč 5,6 % 0,779
150 MB 90,0 Kč 60 Kč 150 Kč 16,8 % 0,6
200 MB 123,3 Kč 100 Kč 150 Kč 3,3 % 0,616
300 MB 153,7 Kč 80 Kč 250 Kč 16,4 % 0,512
400 MB 183,0 Kč 99 Kč 250 Kč 1,4 % 0,458
500 MB 206,9 Kč 140 Kč 250 Kč 10,7 % 0,414
600 MB 235,0 Kč 199 Kč 316 Kč 10,3 % 0,392
1 GB 318,8 Kč 169 Kč 399 Kč 11,7 % 0,319
1,2 GB 338,9 Kč 279 Kč 416 Kč 7,5 % 0,282
1,5 GB 383,2 Kč 329 Kč 445 Kč 7,0 % 0,255
2 GB 376,3 Kč 350 Kč 399 Kč 1,4 % 0,188
3 GB 462,4 Kč 249 Kč 550 Kč 3,7 % 0,154
5 GB 600,0 Kč 600 Kč 600 Kč 0,5 % 0,12

Tabulka 1: Datové balíčky k hlasovým službám (Virtuální operátoři)

 

Datové balíčky k hlasovým službám (Mobilní operátoři)
ObjemPrůměrMin Max Výskyt Kč/MB
150 MB 149,0 Kč 149 Kč 149 Kč 5,9 % 0,993
200 MB 152,0 Kč152 Kč 152 Kč 5,9 % 0,760
250 MB 178,0 Kč 178 Kč 178 Kč 5,9 % 0,712
300 MB 241,0 Kč 241 Kč 241 Kč 5,9 % 0,803
400 MB 249,0 Kč 249 Kč 249 Kč 5,9 % 0,623
500 MB 249,0 Kč 249 Kč 249 Kč 5,9 % 0,498
1,5 GB350,3 Kč 303 Kč 399 Kč 17,6 % 0,234
3 GB501,3 Kč 449 Kč 550 Kč 17,6 % 0,167
4 GB 519,0 Kč 519 Kč 519 Kč 5,9 % 0,130
10 GB 801,3 Kč 649 Kč 999 Kč 23,5 % 0,080

Tabulka 2: Datové balíčky k hlasovým službám (Mobilní operátoři)


V prvním sloupci vidíme objem dat nabízený operátory v rámci balíčků, v druhém pak průměrnou cenu (bráno přes balíčky daného objemu), ve třetím sloupci se nachází nejnižší cena balíčku v nabídkách operátorů, ve čtvrtém je nejvyšší zaznamenaná cena, v pátém míra výskytu balíčku v nabídkách operátorů a v posledním sloupci najdeme průměrnou cenu přepočtenou na jeden megabyte (MB).

Pro lepší představu si vezměme první řádek u tabulky popisující datovou nabídku virtuálních operátorů: „Balíček o objemu 50 MB stojí v průměru 51,4 Kč, přičemž nejlevněji jej můžeme pořídit za 35 Kč, nejdráže za 60 Kč. Tarify s tímto objemem dat nejsou rozšířené, tvoří jen 3,3 % ze všech balíčků nabízených virtuálními operátory. Průměrná cena za MB činí 1,028 Kč.“

Bohatší a levnější nabídka je u virtuálů

Virtuální operátoři (přesněji operátoři virtuálních mobilních sítí) mají rozmanitější nabídku datových balíčků a často nabízejí nižší objemy dat pro účastníky, kteří nepotřebují objemnější (a dražší) balíčky. Jejich nabídky jsou též v průměru výhodnější než nabídky mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone).

Zprůměrujeme-li cenu na megabyte (MB) přes všechny datové balíčky nabízené mobilními a virtuálními operátory, dojdeme k následujícím číslům: v případě virtuálních operátorů dostaneme 0,449 Kč/MB (+/- 0,242 Kč/MB), u mobilních operátorů pak 0,500 Kč/MB (+/- 0,309 Kč/MB). Tyto dvě hodnoty se na první pohled příliš neliší, ale podrobnější analýza nám ukáže, že nabídky virtuálních operátorů jsou často citelně levnější. U nabídek, které se u virtuálních a mobilních operátorů překrývají (tj. virtuální a mobilní operátoři nabízejí tytéž objemy), dostáváme tyto průměrné cenové rozdíly:


Objem datMobilní operátořiVirtuální operátořiRozdíl
150 MB 149 Kč90 Kč65,6 %
200 MB 152 Kč123,3 Kč 23,4 %
300 MB241 Kč153,7 Kč56,8 %
400 MB249 Kč183 Kč36,0 %
500 MB249 Kč206,9 Kč20,4 %
1,5 GB350,3 Kč383,2 Kč-8,6 %
3 GB501,3 Kč462,4 Kč8,4 %

Tabulka 3: Cenové rozdíly datových balíčků


Jak z výše uvedených údajů dále vyplývá, u některých balíčků nabízených virtuálními operátory je patrný velký rozptyl v cenách: cenové rozdíly balíčků o témže objemu mohou činit i více než 100 %. Například nejrozšířenější balíček o objemu 150 MB lze často zakoupit za 60-70 Kč, ale někteří operátoři tentýž balíček prodávají za 150 Kč.

U virtuálních operátorů jsou nejrozšířenější balíčky o objemu 150 MB (zastoupení 16,8 %), 300 MB (16,4 %), 1 GB (11,7 %), 500 MB (10,7 %) a 600 MB (10,3 %).

U mobilních operátorů jsou nejčastěji nabízeny objemy ve výši 10 GB (23,5 %), 3 GB (17,6 %) a 1,5 GB (17,6 %).

Dynamická data: placení za přenesené MB

Zhruba 23 % virtuálních operátorů nabízí tzv. dynamické čerpání dat, kdy uživatel neplatí pravidelný paušál za datový balíček, nýbrž platí za aktuálně přenesená data. Částka se strhává z kreditu, resp. operátor ji na konci zúčtovacího období přičte na fakturu za hlasové služby.

Za 1 MB se platí od 0,50 do 1,50 Kč, průměrně pak data stojí 0,95 Kč/MB. Někteří operátoři účtují data po 1 kB, jiní po 10 kB, ale často se můžeme setkat i s účtováním po 100 kB. Používá se také zaokrouhlení na celé MB na konci zúčtovacího období. Bohužel někteří operátoři systém účtování dat nespecifikují.

PrůměrMediánMaxMin
0,95 Kč1,00 Kč1,50 Kč0,50 Kč

Tabulka 4: Ceny mobilního připojení při účtování za 1 MB

Vzhledem k průměrným cenám za MB u datových balíčků (viz tabulka 1) může být tato služba zajímavá (a výhodná) pro zákazníky, jež internet v mobilu používají sporadicky, popř. nepotřebují pravidelně přenášet velké objemy dat. Cena za 1 MB totiž klesá pod 0,50 Kč až někde u měsíčních balíčků s objemem 400 MB či 500 MB.

Datové tarify (tablet)

Datové tarify se využívají na druhé SIM kartě, neslouží pro volání (hlasové služby). Lze s nimi ale volat přes VoIP (volání přes internetový protokol), které je některými virtuálními operátory nabízeno (pokud ne, na trhu dnes působí řada VoIP operátorů).

Datové tarify se tedy používají v tabletech či noteboocích, popř. i chytrých telefonech s podporou dual-SIM. Díky tomu lze kombinovat hlasové služby od jednoho operátora s datovými službami druhého operátora, a tímto způsobem dosáhnout podstatného snížení celkových nákladů za telekomunikační služby.

Možnost používaní čistě datového tarifu na nové SIM kartě nabízí jen necelá třetina ze zkoumaných virtuálních operátorů (31,5 %).

Datové tarify (bez hlasu) (Virtuální operátoři)
Objem PrůměrMinMaxVýskytKč/MB
150 MB 109,0 Kč 69 Kč 149 Kč 4,4 % 0,727
300 MB 168,0 Kč 129 Kč 226 Kč 6,7 % 0,56
600 MB 254,5 Kč 225 Kč 316 Kč 13,3 % 0,424
1 GB 269,0 Kč 269 Kč 269 Kč 2,2 % 0,269
1,2 GB 372,0 Kč 330 Kč 416 Kč 13,3 % 0,31
1,5 GB 366,3 Kč 350 Kč 399 Kč 6,7 % 0,244
3 GB 456,7 Kč 349 Kč 549 Kč 24,4 % 0,152
10 GB 636,7 Kč 499 Kč 749 Kč 26,7 % 0,064
30 GB 699,0 Kč 699 Kč 699 Kč 2,2 % 0,023

Tabulka 5: Datové tarify (bez hlasu) (Virtuální operátoři)

 

Datové tarify (bez hlasu) (Mobilní operátoři)
Objem PrůměrMinMaxVýskytKč/MB
500 MB 249,0 Kč 249 Kč 249 Kč 11,1 % 0,498
1,5 GB 324,0 Kč 299 Kč 349 Kč 22,2 % 0,216
3 GB 449,0 Kč 449 Kč 449 Kč 11,1 % 0,15
4 GB 519,0 Kč 519 Kč 519 Kč 11,1 % 0,13
5 GB 549,0 Kč 549 Kč 549 Kč 11,1 % 0,11
10 GB 799,0 Kč 649 Kč 999 Kč 33,3 % 0,08

Tabulka 6: Datové tarify (bez hlasu) (Mobilní operátoři)

 

I zde mají virtuální operátoři širší nabídku než mobilní operátoři, třebaže použitelnost datového stropu nižšího než 1 GB je v případě připojení notebooku či tabletu diskutabilní (jako možnost se zde nabízí použití chytrých telefonů s podporou dvou SIM karet).

Co se týče průměrných cen, hrubá čísla tentokráte hovoří ve prospěch mobilních operátorů: průměrná cena za 1 MB činí v případě virtuálních operátorů 0,308 Kč (+/- 0,216 Kč), kdežto u mobilních operátorů je 0,197 Kč (+/- 0,140 Kč).

Bližší pohled odhalí, že vyšší cena (přepočtená na 1 MB) je do velké míry způsobena právě tím, že virtuální operátoři nabízejí i tarify s nižšími objemy, u kterých je 1 MB přirozeně dražší.

V cenících virtuálních operátorů a mobilních operátorů se překrývají jen tři datová pásma: virtuálové nabízejí v průměru znatelně výhodněji jen 10GB tarify, jež jsou průměrně o 25 % levější než u mobilních operátorů. Ti naopak mají v průměru levnější 1,5GB tarify (o 11,5 %) a 3 GB tarify (nabídky jsou velmi podobné, průměrný cenový rozdíl činí pouze 1,3 %).

U virtuálních operátorů jsou nejčastěji nabízeny tarify s datovými limity 3 GB a 10 GB, s průměrnými cenami 456,7 Kč, resp. 636,7 Kč. U mobilních operátorů to jsou zase tarify s objemem 10 GB s průměrnou cenou 799 Kč a 1,5 GB s průměrnou cenou 324 Kč. Tentýž tarif (s 1,5 GB dat) má u virtuálních operátorů nízké zastoupení (6,7 %) a stojí průměrně 366,3 Kč.

DataMobilní operátořiVirtuální operátoři
1,5 GB 324 Kč 366,3 Kč
3 GB449 Kč 456,7 Kč
10 GB799 Kč 636,7 Kč

Tabulka 7: Srovnání nejčastějších datových tarifů

Za zmínku stojí ojedinělý datový tarif o objemu 30 GB: jde o nejvyšší možný datový objem dostupný ve veřejných nabídkách. Podle našich dat jej v současnosti nabízí pouze virtuální operátor MobilCall (Dragon Internet) za cenu 699 Kč.

(Pozn.: Všechny údaje se týkají datových balíčků a tarifů bez závazku, bez slev a různých nestandardních zvýhodnění.)

Komentáře

Komentáře lze používat i bez registrace, stačí zaškrtnout možnost Napsat komentář jako host. Příspěvky se v diskuzi mohou objevit s menším zpožděním.

comments powered by Disqus