Nová tarifní kalkulačka: více informací i srovnání VoIP tarifů

Autor: ifon.cz | 4. července 2015
Rubrika: Blog | Téma: Ze života serveru |

Nová verze tarifní kalkulačky na ifon.cz, nejpřesnějšího srovnávače a analyzátoru hlasových tarifů na trhu. Kalkulačku naleznete zde.

Kromě výsledných cen za služby nyní kalkulačka zobrazuje také podrobnější informace o tarifech a jejich podmínkách. Přibyly nové možnosti nastavení pro výběr vhodných nabídek a že lze na volání ušetřit opravdu hodně, dokazuje na VoIP tarifech, které jsou v kalkulačce úplnou novinkou.

Naši pravidelní návštěvníci si mohli připravovaných změn všímat průběžně v minulých dnech, nicméně kompletní nová verze kalkulačky byla nasazena po dlouhém testování až nyní. Najdete-li nějaký problém, budeme rádi za nahlášení.

Přehlednější ovládání i více možností

V základní verzi byla kalkulačka odlehčena: zobrazují se jen ty nejpodstatnější parametry, jako je čas volání, počet SMS, data (ve výchozím stavu nastavena na 0 MB) a míra volání do sítě/mimo síť. Zmizelo tedy zdvojené zobrazování některých vstupních hodnot a stejně tak ostatní volby, jako přepínání mezi tarify typu prepaid a postpaid, byly přesunuty do Nastavení kalkulačky.

„Prepaid“ a „postpaid“ služby – zejména laickým uživatelům nepolíbeným telekomunikacemi tato označení příliš neřeknou. Jednoduše jde o služby předplacené a služby placené zpětně. Kdysi jsme mobilní tarify v běžné mluvě dělili na „kredit“ a „paušál“, což se do velké míry udrželo dodnes, třebaže tato označení jsou zavádějící. Spousta tarifů je totiž placena měsíčním paušálem, jenž je strháván z kreditu. Čili snaha udržet dělení tarifů na „kredit“ a „paušál“ je kontraproduktivní. Proto postupně mizí i z aplikací na ifon.cz.

Maximální výše paušálu, hlasové a SMS balíčky...

V menu (Nastavení) se teď nacházejí také tlačítka pro přepnutí základní kalkulačky do expertního režimu (přesnější nastavení volání a SMS) či režimu flat tarifů (těch „neomezených“). Nově přibyla volba maximální výše měsíčního paušálu základního tarifu, políčko + Hlasové a SMS balíčky a také Počítat ceny průběžně.

Volba maximálního paušálu umožňuje vyfiltrovat tarify s paušálem nižším nebo stejným, jako je zvolená hodnota. Budete-li chtít zobrazit a srovnat tarify, u kterých nemusíte zbytečně platit vysoký paušál, jednoduše změníte hodnotu Bez omezení na kupříkladu 0 až 50 Kč. Kalkulačka poté spočte útraty jen pro tarify s měsíčním paušálem do 50 Kč.

Malá poznámka: Jedná se o paušál základního tarifu, nikoli o celkový měsíční paušál, do kterého se promítají poplatky za zakoupené balíčky (hlasové, SMS či datové). Řada virtuálních operátorů totiž umožňuje měnit balíčky každý měsíc, takže zakoupení hlasového či datového balíčku není závazné pro příští měsíc. Jinými slovy, můžete mít základní tarif s měsíčním paušálem 20 Kč a neplatit žádnou jinou pravidelnou částku. Ale k tarifu si můžete za 70 Kč koupit na měsíc datový balíček a za 50 Kč třeba balíček volných minut. Celkový paušál pro daný měsíc činí 140 Kč, ale pro další měsíc je závazný paušál jen základního tarifu, tedy 20 Kč.

Kalkulačka ve svém výstupu o těchto skutečnostech informuje: Na prvním místě uvádí informace o základním tarifu a jeho sazbách včetně pravidelného měsíčního paušálu; promítly-li se do výsledné ceny za služby též balíčky, ve výpise pod základním tarifem se objeví informace o balíčku, jeho objemu, typu a ceně.

Balíčky a jejich rozličné kombinace jsou relativně náročné na výpočetní čas konečné ceny (místo desítek milisekund trvá výpočet s balíčky pro vyšší počet operátorů a tarifů řádově sekundy), proto jsme do nastavení kalkulačky zavedli dvě možnosti, které uživateli zpříjemní práci.

Za prvé můžete vypnout automatický výpočet odškrtnutím políčka Počítat ceny průběžně a výpočet spustit ručně až po nastavení všech parametrů kliknutím na tlačítko Spočítat ceny. Za druhé počítání s balíčky lze zcela vypnout odškrtnutím políčka + Hlasové a SMS balíčky. Jak se ukazuje, často totiž balíčky volných minut a SMS nejsou vůbec tak výhodné, jak by se mohlo zdát. Což pochopíte jak ze samotné kalkulačky, tak i grafů uvedených v profilech operátorů na našem webu.

Informace o tarifech a upozornění

Jak již dříve zaznělo, výpis výsledků obsahuje důležité informace o tarifech i balíčcích. U základních tarifů jde o výši paušálu, sazby za volání a SMS, tarifikaci, dále volné jednotky (minuty, SMS, data), ale třeba také minimální měsíční plnění (do kterého počítáme u předplacených tarifů také podíl minimální částky dobití a platnosti kreditu), bonusové sazby, bonusy při dobití, pravidelné dobíjení, úvazek v měsících a další.

Co se (ne)omezených tarifů týče, příslušný tarif je označen nálepkou, že se jedná o flat tarif. Žádný z běžně nabízených tarifů není neomezený, proto v kalkulačce uvádíme také minutové a SMS limity, uvádí-li je ovšem samotný operátor.

Kalkulačka také uživatele upozorní, je-li cena za služby u daného tarifu nejistá: u tarifů, které na omezených čas a za omezených podmínek nabízejí bonusové sazby, je vypočtená spodní hranice ceny zvýrazněná červeně. Reálná cena u těchto tarifů může být totiž výrazně vyšší. Bez dalších údajů, které se liší od účastníka k účastníkovi, bohužel není možné cenu určit s vysokou přesností. Tato nejistota, nezjevná na první pohled, je vlastně důvodem samotné existence těchto tarifů a bonusů.

Zajímají-li vás hodně datové balíčky a zaškrtnete-li v nastavení kalkulačky možnost „Včetně dokoupení dat“, ve výsledcích se zobrazí tarify s mobilními daty, jejichž objem je dán dokoupením dílčích balíčků. Někteří operátoři nabízejí dokoupení balíčků za výhodnější cenu, než je cena základního, což kalkulačka zohledňuje a vypisuje použitou kombinaci včetně cen. Příklad vidíte níže.

VoIP tarify aneb Velké úspory za volání i mobilně

Úplnou novinkou v kalkulačce (a na dalších místech ifon.cz) je zařazení VoIP tarifů, tj. hlasových služeb zprostředkovaných přes internet. Důvodem je, že VoIP služby lze dnes pohodlně provozovat na i mobilních přístrojích, ať už smartphonech, tabletech či jiných přenosných počítačích. A někteří operátoři umožňují použití VoIP i na obyčejných mobilech pomocí tzv. callbacku (zpětného volání).

Nesnažíme se však vytvořit vyčerpávající databázi VoIP operátorů: to s ohledem na jejich počet (několik stovek) ani není možné. Spíše jsme do databáze zařadili ty VoIP operátory, kteří provozují i virtuálního mobilního operátora, popř. jsou velmi známí. Nabídky VoIP tarifů lze nalézt na vlastní kartě v profilu operátora – jejich seznam najdete zde.

V kalkulačce spočtete ceny za volání přes VoIP tak, že kliknete v pravém horním rohu na tlačítko VoIP tarify.

Novinek v kalkulačce je více, některé viditelné, jiné pod kapotou, tak snad vám některé z nich pomůžou ve výběru toho správného tarifu.

Komentáře

Komentáře lze používat i bez registrace, stačí zaškrtnout možnost Napsat komentář jako host. Příspěvky se v diskuzi mohou objevit s menším zpožděním.

comments powered by Disqus